خبر فوری
تا عید 1402 جایگاه cng گالیکش بازگشایی شود

با ورود دادستانی گالیکش ، شهرداری این شهر تا عید برای راه اندازی دوباره جایگاه سی ان جی، فرصت دارند.

به گزارش نیلکوه  سید سعید جباری گفت: تنها جایگاه سی ان جی این شهر از دو ماه پیش به علت نقص فنی تعطیل است و رانندگان برای زدن گاز به نقاط دور وشهرهای اطراف مراجعه می کنند.

سید سعید جباری با بیان این که ایمن سازی و رفع نقص این جایگاه از امروز در گالیکش آغاز شد، افزود: شهرداری گالیکش، اداره استاندارد و پیمانکار تا عید دارند برای رفع موانع و راه اندازی دوباره این جایگاه اقدام کنند .

پایان خبر/