خبر فوری
سایت پروازی پاراگلایدر و آب‌بند روستای آق قمیش و قرق / گزارش تصویری

nilkooh1122 1

سایت پروازی پاراگلایدر و آب‌بند روستای آق قمیش و قرق از توابع بخش لوه شهرستان گالیکش.

عکس: اکبر قرناس

nilkooh1122 1

nilkooh1122 1

nilkooh1122 1

nilkooh1122 1

nilkooh1122 1

nilkooh1122 1

nilkooh1122 1

nilkooh1122 1

nilkooh1122 1

nilkooh1122 1

nilkooh1122 1

nilkooh1122 1

nilkooh1122 1