عملکرد چهارمین دوره شورای اسلامی شهر گالیکش را چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد چهارمین دوره شورای اسلامی شهر گالیکش را چگونه ارزیابی می کنید؟

Voting for this poll has ended


Statistics:

No Flash Player Installed


Number of Voters   110
Start Voting   2017-04-21 00:00:00
End Voting   2017-04-30 00:00:00

آرشیو

روز : ماه : سال :