سرویس فرهنگی نیلکوه: منطقه پاکندس مكاني براي ديدن بديع ترين زيبايي هاي خالق يكتا و ناب ترين مناظر كوهستاني گالیکش است.

آشنایی با روستای بکر و محروم یورت کاظم

سرویس اجتماعی نیلکوه: روستای یورت کاظم از توابع بخش مرکزی شهرستان گالیکش محسوب می شود.

قلّو

سرویس اجتماعی نیلکوه: نوشیدن چای یکی از علاقه های تمام ایرانیان به خصوص مردم روستایی می باشد. بیشتر کوهنوردان ومردم روستایی چایی که آب آن در قلّو و روی اتش هیزم جوشیده باشد را خیلی دوست دارند.

شاعر بهار بی خزان در گالیکش

سرویس اجتماعی نیلکوه: گالیکش همیشه بهارت بی خزان باد.

آبشار آق سو نگینی در گلستان

آبشار آق سو به فاصله 40 کیلو متری از شهرستان گالیکش و در انتهای شرق پارک ملی گلستان واقع است.

آرشیو

روز : ماه : سال :