sgsaly

در واقع یکی از دلایل اصلی نام‌گذاری کوتاه سال‌ها در ابتدای هر سال از جانب مقام معظم رهبری، مخاطب قرار دادن مردم است تا بدین طریق، آن‌ها وارد عرصه‌ی مدیریتی جامعه گردند تا علاوه بر ایجاد وحدت رویه بین سیستم‌ها و واحدهای انسانی در جامعه، اهداف کلان نظام به‌صورت مردمی اداره شوند.

naftttttt

تنزل قیمت نفت در ماه‌های اخیر باعث شده تا تصمیم‌گیران برای اقتصاد ایران نگران شوند و از خود بپرسند اگر کاهش قیمت نفت ادامه‌دار باشد، چه باید کرد؟ اگر نفت روزی تمام شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اخیراً کتابی با عنوان «ایران بدون نفت و بایسته‌های اقتصاد مقاومتی» منتشر شده است که به این سؤالات پاسخ می‌دهد.

eitavary

اگر در کره‌ی جنوبی و یا ژاپن نظریه‌ای در مورد دولت و جایگاه آن در توسعه ارائه شده است، به این نکته باید توجه کرد که این بحث در جامعه‌ای صورت می‌گیرد که پیش از این، صنعتی شدن یا ادغام در اقتصاد جهانی را انتخاب کرده است.

ntatabi

آمریکایی‌ها برای مقابله با ایران انقلابی، از تعریف برخی مفاهیم و پدیده‌ها نیز عدول کردند. در همین ارتباط، رفتار دوگانه‌ی آمریکایی‌ها در برابر تروریسم به‌صورت واضح و آشکاری در آغاز جنگ ایران و عراق نمایان شد؛ به‌نحوی‌که در مارس ۱۹۸۲ (اسفند ۱۳۶۰) دولت ریگان نام عراق را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد.

thormozz

به کار بردن تلویحی موضوع بستن تنگه هرمز بلافاصله بعد از طرح تهدیدات نسبت به منافع حیاتی ایران، نشان دهنده این است، که این گزینه تلویحا به عنوان یکی از گزینه های روی میز ایران مطرح است و در صورت نیاز از آن استفاده خواهد شد.

آرشیو

روز : ماه : سال :