چرا ایرانی‌ها سریال‌های آسیای شرقی را دوست دارند؟مردم قصه‌دوست ایران، همچنان میان مجموعه‌ها، هر كدام را كه قصه بهتری داشت، بیشتر دوست ‌داشتند.

نامه ای که یکی از مراجع تقلید به فرزندش در خارج از کشور نوشتفرزندم: سختیهاى کار و هر فشارى را در این طریق مى بینى، به حساب خدا محسوب دار و از ضعف و سستى و ناامیدى پرهیز کن!

اگر یکبار دیگر که در مکان عمومی مثل مترو و اتوبوس بوی بدن دیگران شما را آزار داد.

اقتصاد مقاومتی، الزامات، آسیب ها و دستاوردهاشرایط امروز کشور ایجاب می کند که در برابر تحریم های آمریکا و حامیان غربی آن رویکردی نوین بنام اقتصاد مقاومتی که تدبیر مقام معظم رهبری است، به اجرا در آید.

آرشیو

روز : ماه : سال :