فکری برای خام‌فروشی نفت کنیم

با توجه به شرایط حساس کشور و فشارهای همه‌جانبه‌ی دول غربی و هدف قرار دادن شریان اصلی اقتصاد کشور(صنعت نفت) در شرایط فعلی، وجود برنامه‌ریزی منعطف و هدفمند با رویکرد گذر از تحریم امری حیاتی است. شاید، مدیریت در شرایط حاضر را بتوان به نوعی مدیریت بحران نامید که مطمئناً کار کردن در آن تفاوت‌های فاحشی با روند معمول دارد و به تبع به مدیرانی زیرک و منعطف و عمل‌گرا نیز نیازمند است.

«اقتصاد مقاومتی»؛ ایران و ژاپن ۱۹۴۵

پس از جنگ‌های پی‌درپی، ژاپن اقتصادی متزلزل را تجربه می‌کرد، در همین جریان این کشور با اتخاذ سیاست‌ اقتصاد انقباضی توانست به موفقیت‌هایی هم دست پیدا کند. به همین دلیل می‌توان برای کشورمان که دز سالهای اخیر در درجه اول به خاطر سوءتدبیرهای پی در پی و در درجه دوم به دلیل برخی تحریمها دچار مشکلاتی شده است ، از برنامه‌ریزی در اقتصاد ژاپن الگو گرفت.

جای خالی حماسه   12 دی گالیکش در تقویم ملی کشور

در جامعه انسانی گاهی رویدادها و حوادثی بوقوع می پیوندد که اثر ماندگاری بر روند زندگی انسانها میگذارد. رویدادها و حوادثی که گاهی با شادی  و نشاط و گاهی با حزن و اندوه همراهند. در بروز رویدادهای ماندگار که بر روند حرکت جامعه،  تاثیر سازنده و مثبت گذارده اند عوامل مختلفی  موثر است که در تاریخ معاصر ما مهمترین دلیل بروز رویدادهای ماندگار، انقلاب شکوهمند اسلامی است. تاریخ انقلاب اسلامی مان سرشار از چنین حوادث و رویدادهائی است که هر یک بجای خود، حماسه ای به بلندای همت و غیرت مردم شریف کشورمان بر دل تاریخ بیادگار گذارده اند.

سال 2013 سالی متفاوت در پرونده هسته‌ای ایران است

خبرگزای رویترز در گزارشی سال 2013 را سال متفاوتی برای پرونده هستهای ایران و امریکا می داند و در گزارشی تحلیلی سه دلیل برای این کار ذکر می کند.

فلسفه گریه بر امام حسین(ع)

در کتاب کامل الزیارات روایت آمده است که گریه برای امام حسین علیه السلام، اولیای دین مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت زهرا علیها سلام را خوشحال می کند.

آرشیو

روز : ماه : سال :