حسن روحانی و تیم رسانه ای او دقیقا می دانند در قضیه سقوط هواپیما چه اتفاقی افتاده است و عملا مسبب (خارجی و داخلی ) اقوی از مباشر است و اپراتور سامانه پدافندی در مجموع براساس نظر کارشناسی نهایتا بین ۱۵الی ۲۰درصد دارای مسولیت باشد.

به گزارش نیلکوه، حسن روحانی و تیم رسانه ای او دقیقا می دانند در قضیه سقوط هواپیما چه اتفاقی افتاده است و عملا مسبب (خارجی و داخلی ) اقوی از مباشر است و اپراتور سامانه پدافندی در مجموع براساس نظر کارشناسی نهایتا بین ۱۵الی ۲۰درصد دارای مسولیت باشد چراکه علاوه بر عامل اصلی خارجی ،چند عامل عمده دیگر در این بررسی مسولیت دخیل و در نظر کارشناسی نهایی قطعا لحاظ خواهد گردید.

اما با این وجود چرا پیش از اعلام نظر کارشناسی سازمان قضایی نیروهای مسلح ،حسن روحانی با مداخله و اظهارات بی ربط و فرافکنی بدنبال تاثیرگذاری بر روند قانونی یاد شده است ؟

احتمالا یکی از دلایل ،همین اطلاع از نظر کارشناسان امر و دسترسی به تمامی ابعاد آن باشد! و یا مثل همیشه بهره برداری از فضای بوجود آمده که مسبوق به سابقه است و...!

اما نگارنده این موارد را بخشی از دلایل احتمالی این اظهارات می داند و عمده آن را متوجه تشییع ۲۵میلیونی سردار جمهور انقلاب اسلامی و امت اسلامی می داند که نه تنها تمام سرمایه گذاری های پیشین تیم برجامی او بلکه تمام معادلات پیش روی آنها از جمله پروژه های پیش از انتخابات ، انتخابات و حتی پسا انتخابات را تحت تاثیر خود قرار داده است.

در واقع هواپیما اوکراین بهانه است و انتخابات و معادلات پسا انتخابات هدف است.

به احتمال زیاد حسن روحانی و حلقه اول او براساس افکارسنجی های موجود ،نارضایتی های عمومی و عمیق مردم از عملکرد دولت ، از دست دادن متحدین خود،رویگردانی آرای خاکستری و فروپاشی سبد آرا ،شکل گیری یک مجلس مستقل و عملگرا و یکپارچه در مقابل دولت ، و از همه مهمتر نداشتن هیچ گونه آینده روشنی در نظام و کشور با توجه به عبور از خطوط قرمز و...مطلع و آگاه هستند.

از همه مهمتر اینکه این جریان تمام سرمایه های انسانی پنهان و ارتباطات خاص خود را به امید برجام و آثار آن در تحولات مد نظر در نظام ، آشکار و رو بازی کرده است و دیگر هیچ چهره ناشناخته ای برای نظام باقی نمانده است؛بالاخص اینکه در ۳ اسفند ماه با اعلام نتایج انتخابات مجلس بخش اعظمی از حامیان سیاسی دارای منصب وی در دولت دچار ریزش ملموسی خواهند شد و شاید با تشکیل زود هنگام مجلس ،بخش اعظمی از دولتمردان و استانداران و... بسمت رئیس مجلس جدید روی آورده و این آرای موخر مردم در اسفند ۹۸، آرای مقدم ۹۶ او را از اعتبار عمومی بیندازد و بر همین اساس و بخواست و مطالبه عمومی مردم در ۲۶خرداد سال ۱۳۹۹ شاهد دو فوریت طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی کفایت سیاسی حسن روحانی باشیم!شاید.

این فرضیه محتمل است و ممکن است اصلا رخ ندهد اما کسی که می داند چکار کرده است و از همه مهمتر می داند که بعضی ها خوب می دانند که چکار کرده است ،فقط کافی است به همین احتمالات کمی فکر کند و یا مشاورین اش چنین فرضیاتی را با اهداف خاص به او ارائه کنند! هر کس که باشد قطعا از چنین آینده سیاسی نه هراس بلکه وحشت خواهد کرد و هر اظهارات شاذ و هر کاری دست خواهد زد!

زیاد جدی نگیرید.

آرشیو

روز : ماه : سال :