گرد و خاک برای انحراف افکار مخاطبین خود از چهارمین شکست خود و ورود به شش سال ناکامی در تعیین استاندار مد نظر خود، نشان دادن سیبیل کلفت نداشته خود در فضای مجازی استان به استاندار و وزن فیک و بادکنکی خود و در نتیجه تغییر محاسبات استاندار جدید.

به گزارش نیلکوه، براساس یک تحلیل پویا، سید مناف هاشمی استاندار سابق گلستان قربانی اعتماد به اصلاح طلبان تندرو، طمع ورزی های زودهنگام به مناصب بالاتر در تهران، مشاوره های غلط دوستان بهشهری خود، اعتماد به گزارش خوشبینانه بعض دستگاه های ذیربط در سیل اخیر و سفر به آلمان و النهایه هزینه سفر نوروزی دکتر روحانی و هجمه سنگین به دلیل عدم حضور وی در مناطق سیل زده شد.

اما یک سطحی نگری مفرط در فضای تلگرام منتهی به این شد که عده ای باور کنند که سید مناف براساس فشار رسانه ای یک یا چند کانال فیک نیوز برکنار شد و همین تحلیل ایستا منجر به اشتباه در محاسبات بعدی آنان شد.

در حالی که پیشینه تعیین 3استاندار و سرپرست استانداری گلستان یعنی صادقلو،هاشمی،غراوی و اکنون حق شناس بخوبی نشان می دهد که این کانال های فیک نیوز هیچ نقش تعیین کننده نداشته اند و در تمام موارد شکست خورده اند.

اما بعد از تعیین حق شناس با توئیت ها و انتشار پست های متعارض و متناقض و حتی با پای کار آوردن دوستان تهرانی خود علاوه بر به تصویر کشیدن گیجی و منگی خود ،بعد از زمین خوردن چهارم برای ضایع نشدن در برابر مخاطبین خود تا سایت اداری دارن به حالت سینه خیز می روند !

تعیین حق شناس علاوه بر دلایل بر شمرده شده در بالا به دلایل ذیل شکست جریان رسانه ای سهم خواه متوهم یاد شده را بدنبال داشت.

جریان رسانه ای یاد شده برخلاف ادعای خود بدنبال گزینه حزبی خود تحت پوشش گزینه بومی بود و در واقع آنچه اصالت داشت همان گزینه حزبی و گروهکی بود نه بومی.

جریان رسانه ای یاد شده برای رسیدن به خواست نامشروع خود به هر وسیله ای برای تخریب وزیر کشور و حتی تهدید به سوال و استیضاح او متوسل شده بود و در نزد مخاطب خود چنان انگاره سازی متوهمانه ای کرده بود که گویی با نقض این خط قرمز موهوم ،وزیر کشور با چالش مواجه خواهد شد.

وزیر کشور در این فضای پرپاگاندای تلگرامی با سعه صدر خود و اتخاذ چند حرکت شطرنجی این آماتورهای عرصه سیاسی را آچمز نمود :

با مطرح کردن غروای سرپرست استانداری بعنوان گزینه استانداری هم به نامه مجمع نمایندگان و هم به نامه آیت الله نورمفیدی عمل کرد ؛اما این جریان رسانه ای یاد شده بود که با هجمه رسانه ای خود علیه غراوی ،عدم صدق خود در دفاع از گزینه بومی اجماعی را اثبات و با اصرار به گزینه های حزبی و گروهکی وابسته به یک فرد خاص در تهران خارج از سلسله مراتب وزارت کشور ،نیت و هدف اصلی خود را افشا کرد.

با طرح موازی گزینه های غیربومی خواست اصلی بعض نهادهای قدرت در استان گلستان وابسته به دولت را تامین و بعنوان یک خط و جریان غالب حفظ و تقویت نمود.

برای اثبات ماهیت این جریان که بصورت تاکتیکی رسانه ای افکار عمومی را برای تعیین یک گزینه بومی تحت فشار روانی قرار داده بودند در نزد مسئولین دولت و مردم استان گلستان ،گزینه ای چون سید نجیب حسینی را مطرح کردند اما مجددا همان خط رسانه ای علیه غراوی تکرار شد !

کمتر از دو ماه طول کشید که دولت و هیات دولت به جمع بندی وزیر کشور برای تعیین یک استاندار غیر بومی و همراه با وزیر کشور برسد بالاخص که گزارش های دستگاه های ذیربط نیز همین جمع بندی وزیر کشور را تایید می کرد.

بنابراین این جریان با تمام فشارها و تهییج افکار عمومی و نیز تمام رایزنی ها با تهران در برابر وزیر کشور شکست سنگینی خورد و از توهم ترکیبی زده خود خارج شد.

خوب است بدانید که بخشی از گرد و خاک رسانه ای کنونی آنان علیه مخاطبین خود و بخشی علیه استاندار جدید است.

گرد و خاک برای انحراف افکار مخاطبین خود از چهارمین شکست خود و ورود به شش سال ناکامی در تعیین استاندار مد نظر خود

نشان دادن سیبیل کلفت نداشته خود در فضای مجازی استان به استاندار و وزن فیک و بادکنکی خود و در نتیجه تغییر محاسبات استاندار جدید.

.ر صورتی که حق شناس اگر به وقایع قریب سه ماه گذشته کم ترین اشراف خبری داشته باشد و از تجربه تلخ سید مناف هاشمی کوچکترین عبرت را بگیرد ،یک لاخ سیبیل ادعایی اینها را در محاسبات مدیریتی خود در دو سال آینده لحاظ نخواهد کرد.

آرشیو

روز : ماه : سال :