esteres

محققان کالج لندن گفتند: افرادی که بیشترین تلاش را برای کاهش وزن دارند در خطر ابتلا به افسردگی هستند.

آیا لکه های سفید روی ناخن ها نشانه کمبود کلسیم است؟

amidanid

آیا می دانید؟

th0umb22

آیا می دانستید!؟؟ آیا می دانستید!؟؟

antioksidan

یک تیم تحقیقاتی در مونپولیه، دارویی با آنتی اکسیدان توسعه داده‌اند که در عملکرد عضله در بیماران میوپاتی اف‌اس‌اچ دیستروفی اثر می‌گذارد.