abkhorshid

وجود آب قبل از پیدایش خورشیدیک تیم از دانشمندان نشان دادند نیمی از آب موجود در کره زمین، پیش از به وجود آمدن خورشید بوده است.

asag

وفاداری فوق‌العاده سگ به صاحبشسگ وفاداری به مدت 10 روز بالای جسد صاحبش ماند و از آن محافظت کرد.

سرویس اجتماعی نیلکوه: افرادي كه از تيپ عاطفي دوري گزين برخوردارند، براي مقابله با احساس تنهايي دروني خود بيشتر به خودشان متكي مي شوند و به همين دليل غالباً افرادي خونسرد بي تفاوت و بي خيال، جاه طلب، بلند پرواز، خودجوش و بيشتر موفق هستند.

سرویس اجتماعی نیلکوه: بهترين زمان حرف زدن با مرد، زماني است که مرد به اندازه کافي فرصت داشته درباره مشکلش فکر کند، احساسات منفي اش را رها کرده و دوباره با احساسات مثبتش ارتباط برقرار کند.

vcesteres

محققان یونانی با آزمایشهایی که انجام دادند ثابت کردند ویتامین C باعث بهبود در عملکرد فیزیکی بدن و کاهش استرس می‌شود.

آرشیو

روز : ماه : سال :