khvesteres

کم خوابی باعث استرس و دیابت می‌شودمطالعات مختلف محققان نشان داد کم خوابی باعث اضافه وزن، دیابت و استرس می‌شود.

vdayyy

با افزایش سن ویتامین دی در بدن کاهش پیدا می‌کند که می‌تواند عاملی برای زوال شناختی در کوتاه مدت باشد.

kvstsrz

دانشمندان به تازگی برای آگاهی بهتر از رفتار و زندگی زنبورها سنسورهای بسیار کوچکی ساخته‌اند که به پشت آنها متصل کرده اند.

konjkavik

هنگامی که حس کنجکاوری کودکان برانگیخته می‌شود، تغییراتی در داخل مغز اتفاق می‌افتد که موجب یادگیری آسان و حفظ اطلاعات آموخته‌شده در درازمدت می‌شود.

akabooss

به گفته محققان کودکان از سن 10 سالگی کابوس می‌بینند و این خواب‌ها در دختران بیشتر از پسران است.

آرشیو

روز : ماه : سال :