آرش کمانگیر بر فراز نیلکوه گالیکشنیلکوه: تعريف ساده اي که از اسطوره مي توان ارايه داد اين است که اساطير واقعيات تاريخي هستند که به مرور زمان و نقل سينه به سينه، شاخ و برگ پيدا کرده اند و به گونه اغراق آميز درآمده اند 

علت فاش‌شدن محل سکونت حضرت حجت(عج) برای شیخ‌مفیدنیلکوه: حضرت حجت(عج) در توقیعی به شیخ مفید می‌نویسند:«اگر پیروان ما به راستی در راه وفای به عهد و پیمانی که بر دوش دارند، همدل و یکصدا بودند، هرگز خجستگی دیدار ما از آنان به تأخیر نمی‎افتاد».

یک پدیده‏ ی خطرناک به نام اعتیاد اینترنتی نوعی اختلال روان‌شناختی- اجتماعی است که شامل نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت است و استفاده‌ی بیمارگونه و وسواسی از اینترنت را شامل می‌شود. آمارهای پژوهش در ایران نیز نشان می دهد که بیشتر کاربران دارای اعتیاد به اینترنت در ایران پسر هستند و همچنین میزان اعتیاد افراد مجرد به اینترنت چندین برابر افراد متأهل است.