نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: اگر کلید را انداختیم و دیدیم نشد، منطقی‌اش این است که بگوییم باید راه دیگری پیدا کنیم.

مسئول سیاسی بسیج دانشگاه فردوسی با اشاره به حضور حسین فریدون در افتتاحیه مشهد ۲۰۱۷ گفت: با چه منطقی از فردی که ردپای او در فساد است و قوه قضائیه نیز آن را تایید کرده، دعوت می‌کنیم و در پیشگاه نمایندگان کشورهای مختلف با آبروی جمهوری اسلامی بازی می‌کنیم؛ این مسئله مایه شرمساری است.

اظهارات سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر ارتباط برادر رئیس جمهوری با یک بدهکار بانکی در روزهای گذشته واکنش های زیادی در پی داشت که در ادامه به بازخوانی برخی از این واکنش ها می پردازیم.

در یکی از روزهای زمستان مهمان خانه همسر شهید رضایی‌نژاد شدیم تا خانم پیرانی از حال‌وروز خود و آرمیتا پس از رفتن مرد خانه بگوید.

آرشیو

روز : ماه : سال :