شب‌های ماه محرم یکی از بهترین زمان‌های اجرای تعزیه است و از سال‌های دور این رسم وجود داشته، امسال هم سیاوش طهمورث برای برپایی این رسم قدم برداشته است.

گران فروشی یکی از معضلات اقتصادی جدی جامعه ایران به شمار می رود،مشکلی که هر از چند گاهی بصورت فصلی و مقطعی بروز پیدا می کند.

در کشورما نخبه های زیادی هستند که با وجود تمام شرایطی که در خارج از ایران دارند ترجیح می دهند در خاک خودشان بمانند و خدمت کنند. سراغ سه تن از این نخبگان رفتیم.

در این روزگار بیش از اینکه تعزیه دیده باشیم، نامش را شنیده‌ایم و شناخت زیادی از آن نداریم، در این نوشته اطلاعاتی را از این هنر سنتی بدست می‌آورید.

واردات اقلام غیر ضروری به کشور،به آفت و عارضه ای عمیق مبدل شده،نارسایی که لیست متنوعی از محصولات همچون سنگ پا،آدامس،شکلات،پفیلا،مربا،ژله،ویفر و...در آن دیده می شود.

آرشیو

روز : ماه : سال :