برای جلوگیری از مشکلات احتمالی تاکنون 60 درصد از نانوای های شهرستان گالیکش دوگانه سوز شد است.

رزمایش بصیرت حسینی ساعت 8 صبح امروز در دبیرستان شهید مطهری گالیکش آغاز شد.

در خانه ای محقر در روستای محمود آباد شهرستان گالیکش فردی 47 ساله با معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی و تشنجی به زندگی نباتی خود از بدو تولد تاکنون ادامه می دهد.

مانور بزرگ تعمیرات پیشگیرانه خطوط شبکه 20 کسلو وات برق شهرستان گالیکش برگزار شد.

شاخص پایین برخورداری از آب روستایی در شرق گلستان

نماینده مردم گالیکش، مینودشت، کلاله و مراوتپه و در مجلس گفت: شاخص برخورداری از آب سالم در روستاهای شرق استان پایین است.

آرشیو

روز : ماه : سال :