رحمان صباغیان فرماندار شهرستان گالیکش دیروز در نماز جمعه شهرستان گالیکش گفت:  استقلال و استقرار ادارات، اشتغال و مشکلات کارخانه سیمان بیشترین دغدغه مردم و بنده از بدو شروع کارم بوده است که با وجود مشکلات زیاد به دلیل نداشتن چارت سازمانی پیگیر آن بوده ام.

احداث گلخانه در دانشگاه پیام نور گالیکشبه گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد گالیکش، گلخانه صنعتی این واحد دانشگاهی اواسط شهریور ماه به بهره برداری می رسد.

همایش بزرگ شورای امر به معروف و نهی از منکر با حضور آقایان، سرهنگ شیخی مسئول اطلاعات سپاه نینوا و سرهنگ رضایی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان و آقای کریمی دادستان شهرستان برگزر شد.

پایگاه بسیج ام البنین (س) واقع در روستای قلی تپه که 28 سال از تا سیس ان می گذرد به عنوان فعا ل ترین بسیج بانوان  شهرستان گالیکش انتخاب شد.

دانشگاه پیام نور، واحد گالیکشرشته مهندسی کشاورزی، گرایش آبادانی روستاها به رشته های موجود دانشگاه پیام نور گالیکش اضافه شد.