موفقیت دانش آموزان گالیکشی در جشنواره خوارزمی استان

دانش آموزان گالیکشی موفق به کسب مقامهای برتر مسابقات خوارزمی در استان گلستان شدند.

همایش بزرگ 1100 نفری معلمین و بازنشستگان و تجلیل از مقام معلم در گالیکش

همایش بزرگ 1100 نفری معلمین، بازنشستگان و خانواده های فرهنگیان فوت شده در هفته معلم برگزار می شود.

در سال 91 بیش از 65 هزار نفر جهت اهداء خون به مرکز خون گیری استان مراجعه کردندد.

در سال 91 بیش از 65 هزار نفر جهت اهداء خون به مرکز خون گیری استان مراجعه کردند.

97 درصد مردم در شهرستان گالیکش باسواد هستند

در 6 ماهه دوم سال 91 تعداد 315 نفر در گالیکش مورد آموزش سواد آموزی قرار گرفتند.

گالیکش" قهرمان اولین دوره المپیاد فوتسال جام شهید دکتر صادقی (دانشگاه پیام نور) استان گلستان به میزبانی شهرستان علی آبادکتول شد.

آرشیو

روز : ماه : سال :