مدیر جهاد کشاورزی گالیکش از آغاز عملیات اجرایی سیستم آبیاری نوین در 118 هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گالیکش از کشف 6 دستگاه کامیون چوب قاچاق و یک دستگاه وانت زغال قاچاق خبر داد و گفت حجم چوب‌های قاچاق کشف‌شده 48 استر و زغال کشف‌شده 500 کیلوگرم برآورد شده است.

بارش برف پارک ملی گلستان را سفید پوش کرد.

کارگاه دوروزه تربیت مربی طرح « بهبود رفتارهای ترافیکی » (بهرفت) با حضور «حسین عطار» شهروند گالیکشی به‌عنوان نماینده گلستان همراه با اعضای داوطلب سازمان از سراسر کشور در تهران برگزار شد.

آرشیو

روز : ماه : سال :