در پنجمین روز ثبت‌نام از کاندیداهای شورای اسلامی شهر گالیکش، 3 نفر ثبت‌نام کردند تا تعداد کاندیدای ثبت‌نام‌شده تاکنون به 26 نفر برسد.

در 4 روز نخست ثبت‌نام نامزدها در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان گالیکش 229 نفر ثبت‌نام کردند.

سه تصادف 24 ساعت گذشته محورهای شهرستان گالیکش 11 مصدوم برجای گذاشت.

در چهارمین روز ثبت‌نام از کاندیداهای شورای اسلامی شهر گالیکش، 6 نفر ثبت‌نام کردند تا تعداد کاندیدای ثبت‌نام‌شده تاکنون به 18 نفر برسد.

در 3 روز نخست ثبت‌نام نامزدها در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان گالیکش 163 نفر ثبت‌نام کردند.

آرشیو

روز : ماه : سال :