مدیر جهاد کشاورزی گالیکش گفت: 60 نوع انواع محصولات زراعی، باغی، گلخانه‌های و... در این شهرستان تولید می‌شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به اینکه کشاورزی امروز یک علم است گفت: متأسفانه سرعت هزینه کرد کشاورزان به دلیل بی‌برنامه بودند و رعایت نکردن اصول زراعی از درآمد پیشی گرفته است.

بازگشت به زندگی یک محکوم‌به اعدام پای چوبه دار با وساطت مدیر حوزه علمیه اهل سنت فاروقیه شهرستان گالیکش.

با حضور مدیرکل جهاد کشاورزی گلستان از 10 فعال حوزه کشاورزی شهرستان گالیکش تجلیل شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان در گالیکش گفت: کوچ روستای " کندسکوه " شهرستان گالیکش را قبول نداریم.

آرشیو

روز : ماه : سال :