چهار واحد صنفی به علت رعایت نکردن پروتکل های ستاد ملی کرونا در گالیکش، پلمب شدند.

به گزارش " نیلکوه " امروز بازرسان اداره صمت، مرکز بهداشت و همیاران بازرسی گالیکش از رعایت پروتکل‌های بهداشتی اصناف در این شهرستان بازدید کردند.

در این بازدید، چهار واحد صنفی متخلف به لحاظ رعایت نکردن دستورات ستاد ملی کرونا در این بازدید پلمب شدند.

آرشیو

روز : ماه : سال :