سیل روز گذشته باعث خسارات به ابنیه و مزارع شالی روستای قانجق شهرک گالیکش شد.

به گزارش نیلکوه، سیل روز گذشته باعث خسارات به ابنیه و مزارع شالی روستای قانجق شهرک گالیکش شد.

آرشیو

روز : ماه : سال :