وضعیت نگران کننده تیرهای برق روستای آق‌قمیش شهرستان گالیکش توجه رییس ستاد بحران و اداره برق گالیکش را می طلبد.

به گزارش نیلکوه، تیرهای فرسوده آق‌قمیش که هر آن احتمال سقوط آن‌ها وجود دارد؛ جان اهالی این روستا را تهدید می‌کند ودر صورت بروز حادثه، رییس ستاد بحران گالیکش و رییس اداره برق این شهرستان باید پاسخگوی کم‌کاری در این حوزه باشند.

۳ سال قبل تیرهای جدید در روستای آق قمیش کاشته شد ولی تاکنون شبکه برق قدیم به تیرهای جدید انتقال نیافته و در کنار آن تیرهای فرسوده و خطرناک از معابر آق‌قمیش جمع‌آوری نشده و طی این ۳ سال تیرهای جدید بدون استفاده‌ از آنها، مستهلک شده است.

به ادعای فضای مجازی شهرستان گالیکش، اداره برق گالیکش تاخیر سه ساله انتقال شبکه را نداشتن بودجه اعلام کرده و در پاسخ به این ادعا باید پرسید: اگر اعتبار تامین نشده بود چرا تیر جدید کاشته شد؛ احتمالا جدای از نداشتن بودجه مدیریت هم در این حوزه وجود ندارد.

حال تردد در معابر روستای آق‌قمیش به‌دلیل وجود تیرهای برق قدیم و جدید به سختی انجام می‌شود و می‌طلبد به کم‌کاری در این حوزه پایان داده شود.

آرشیو

روز : ماه : سال :