با ادغام دو اداره آب و فاضلاب شهری و روستایی، سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان گالیکش معرفی شد.

به گزارش نیلکوه، روز گذشته و طی حکمی از سوی بهزاد هرمزی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان سرپرست امور آب و فاضلاب گالیکش معرفی شد.

با توجه به یکپارچه سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، طی این حکم مظاهر ملکان به‌عنوان سرپرست امور آب و فاضلاب گالیکش معرفی شد.

گفتنی است در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات حسن براتی در مدت تصدی مدیریت امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان گالیکش، وی به‌عنوان جانشین و سرپرست اداره بهره برداری و توسعه آب امور آب و فاضلاب گالیکش معرفی شد.

آرشیو

روز : ماه : سال :