با تسلیم استعفا از سوی عضو شورای شهر گالیکش، در جلسه ای فوق العاده این شورا، با استعفای این عضو موافقت شد.

به گزارش نیلکوه، جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر با موضوع استعفای برات آشور فارسیانی برگزار و طبق قانون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

با قبول استعفای وی، عابدین خسروی برای چهارمین بار بر مسند شورای شهر گالیکش می نشیند.

گفتنی است پس از درگذشت سید حمزه موسوی مدیر جهاد کشاورزی گالیکش، تنها گزینه جایگزین برات آشور فارسیانی بود.

آرشیو

روز : ماه : سال :