صبح امروز، در قالب رزمایش کمک مؤمنانه 1500 بسته معیشتی بین نیازمندان گالیکش توزیع شد.

به گزارش " پایگاه خبر تحلیلی نیلکوه " صبح امروز، در قالب رزمایش کمک مؤمنانه 1500 بسته معیشتی بین نیازمندان گالیکش توزیع شد.

شایان‌ذکر است از نیمه شعبان نیز تا پیش از مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه در گالیکش 3700 بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع‌شده بود که در مجموعه 5200 بسته شد.

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

galikeshak105 1

آرشیو

روز : ماه : سال :