آموزش دهندگان و سوادآموزان شهرستان گالیکش در دوران قرنطینه، با انجام فعالیتهای آموزشی از طریق فضای مجازی، جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، به کمپین در خانه ماندن ادامه میدهند.

به گزارشنیلکوه؛ به گفته مهدی خسروی مدیر آموزش و پرورش، با پیگیری ها و همکاری کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی اداره، آموزش دهندگان و سوادآموزان شهرستان گالیکش، در دوران قرنطینه فعالیتهایی از جمله: املا نویسی، روان خوانی، پیامهای بهداشتی، نوشتن انشاء، آموزش شست و شوی دستها را در جهت مقابله با ویروس کرونا انجام می دهند.

وی افزود: آموزش دهندگان تلاشگر سوادآموزی شهرستان گالیکش، در کنار مدیریت آموزش و پرورش، مدیران و معلمان مدارس شهرستان با توجه به شرایط پیش آمده و عدم تشکیل کلاس ها به صورت حضوری، محتوای آموزشی دروس مختلف را از طریق فضای مجازی و با همکاری خانواده ی سوادآموزان در دسترس آنان قرار می دهند و از این طریق عقب افتادگی آموزشی را جبران می کنند.

آرشیو

روز : ماه : سال :