در راستای آموزش مجازی دانش آموزان در ایام تعطیلی مدارس به علت انتشار کرونا ویروس، کانال های مجازی برای پایه های اول تا دوازدهم در شهرستان گالیکش راه اندازی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نیلکوه؛ مهدی خسروی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گالیکش گفت: در راستای آموزش مجازی دانش آموزان در ایام تعطیلی مدارس به علت انتشار کرونا ویروس، کانال های مجازی برای پایه های اول تا دوازدهم توسط حوزه آموزشی اداره، در شهرستان گالیکش راه اندازی شد.

وی افزود: کانال های زیر به تفکیک پایه و به جهت پیشبرد اهداف آموزشی و استفاده دانش آموزان از مطالب آموزشی در ایام تعطیلات پیش آمده ایجاد شده است:

کانال پایه اول

https://t.me/joinchat/AAAAAEoerCchc6_p76Y4kA

کانال پایه دوم

https://t.me/joinchat/AAAAAEs6LGZFjTU750_bLA

کانال پایه سوم

https://t.me/joinchat/AAAAAFi7U-K2oFShep9VDg

کانال پایه چهارم

https://t.me/joinchat/AAAAAEYs7oqmRAaTx27Xnw

کانال پایه پنجم

https://t.me/joinchat/AAAAAEV57VsVVjNpeiF98w

کانال پایه ششم

https://t.me/joinchat/AAAAAEdJDV3O7jv_jAi11w

کانال پایه هفتم

https://t.me/joinchat/AAAAAFOd7ZgMN7GQbKtooA

کانال پایه هشتم

https://t.me/joinchat/AAAAAEvummAG_k2-k5ItGA

کانال پایه نهم

https://t.me/joinchat/AAAAAFBo5tcobntOAx0HaA

کانال پایه دهم

https://t.me/joinchat/AAAAAFOq3pM_PExi3Wp1GA

کانال پایه یازدهم

https://t.me/joinchat/AAAAAFHAkkOpWP4dSZQBaQ

کانال پایه دوازدهم

https://t.me/joinchat/AAAAAERqtIakaSd9UapB9Q

آرشیو

روز : ماه : سال :