فرماندار گالیکش گفت: تردد در مسیر خراسان به گلستان و محور جنگل گلستان کاهش یافته و مردم بیشتر اصول پیشگیری را رعایت می کنند.

به گزارش نیلکوه، علی اصغر میرزایی در خصوص آخرین وضعیت شهرستان گالیکش در زمینه کرونا در جمع خبرنگاران اظهارکرد: گالیکش نسبت به سایر شهرستان های دیگر استان وضعیت بهتری دارد.

وی افزود: تاکنون موارد مشکوکی در این زمینه شناسایی شده و مراحل درمان آن طی شده است.

میرزایی گفت: برنامه هایی در زمینه پیشگیری و آموزش در شهرستان تدوین و با همکاری مردم اجرا شد.

وی ادامه داد: معابر روستاها طی چهار مرحله با همکاری مردم، دهیاری و شورا ضدعفونی و در شهرها هم این کار انجام شده و ادامه دارد.

میرزایی بیان کرد: بسته های بهداشتی و سلامت هم با کمک مسئولان و خیران تهیه شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: عده ای خودجوش برای تولید ماسک و لباس بیمارستانی اقدام کرده و کمپین در خانه بمانیم هم رعایت می شود.

میرزایی گفت: بازدیدهای مکرر از سطح روستا و شهرها حاکی از آن است که رفت و آمد مردم هم کاهش یافته است.

وی افزود: تردد در مسیر خراسان به گلستان و محور جنگل گلستان کاهش یافته و مردم بیشتر اصول پیشگیری را رعایت می کنند.

فرماندار گالیکش گفت که رستوران کارخانه سیمان هم تعطیل شده و هزینه آن به حقوق کارگران و پرسنل واریز می شود.

آرشیو

روز : ماه : سال :