مردم ولایتمدار شهرستان گالیکش، صبح امروز با برپایی راهپیمایی انزجار خود را از اغتشاشگران و آشوبگران اعلام کردند.

به گزارش " پایگاه خبری تحلیلی نیلکوه " مردم ولایتمدار شهرستان گالیکش صبح امروز با برپایی راهپیمای میثاق دوباره با ولایت بستند و ضمن محکوم کردن اغتشاشات و آشوب های اخیر حمایت خود از امنیت و اقتدار کشور اعلام کردند.

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

1rmgdmkeak 1

آرشیو

روز : ماه : سال :