راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور باشکوه اقشار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان در شهر گالیکش برگزار شد.

به گزارش " پایگاه خبری تحلیلی نیلکوه " راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور باشکوه اقشار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان در شهر گالیکش برگزار شد.

در این مراسم اجرای سرود همگانی دانش آموزی، ایستگاه نقاشی استکبار ستیزی، پرتاب دارت به رییس جمهور آمریکا و اسرائیل و تجدید میثاق با شهدای گمنام شهرستان گالیکش انجام شد.

تصاویر ذیل توسط علی قنبرپور، علی سدیدی و سید جواد موسوی ثبت شده است.

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

nilbt3 1

آرشیو

روز : ماه : سال :