مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: در شهرستان گالیکش سه پروژه آبخیزداری با حجم سه هزار و  977 متر مکعب در حال اجرایی شدن است.

به گزارش " پایگاه خبری تحلیلی نیلکوه " ابوطالب قزلسفلو، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: از محل صندوق توسعه ملی سه پروژه در بخش آبخیزداری و یک پروژه در بخش حفاظت برای شهرستان گالیکش تعریف شده است.

وی افزود: در حوزه اوغان از محل صندوق توسعه ملی، سه پروژه با حجم کلی سه هزار و  977 متر مکعب معرفی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: این پروژه ها شامل احداث یک پروژه سرشاخه گیر، دو پروژه سنگ و ملاتی و یک پروژه گابیونی است.

وی با اشاره به اینکه پروژه احداث سرشاخه گیر و سنگ و ملات با 50 درصد پیشرفت فیزکی مواجه است، یادآور شد: پروژه سازه گابیونی در مرحله شروع عملیات سنگ چینی سازه اول با پیشرفت فیزیکی 20 درصد و پروژه سنگ و ملات S98-1 با پیشرفت فیزیکی 28 درصد در مرحله جمع آوری سنگ و مصالح و شروع پی کنی قرار دارد.

قزلسفلو خاطرنشان کرد: در بخش حفاظت شهرستان گالیکش پروژه کاداستر با حجم کاری سی و دو هزار و 400 هکتار در حال اجرا می باشد که تاکنون 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

آرشیو

روز : ماه : سال :