هیئت‌رئیسه سال سوم شورای شهر دوره پنجم شهر گالیکش مشخص شدند.

به گزارش " پایگاه خبری تحلیلی نیلکوه " هفته جاری جلسه انتخاب هیئت‌رئیسه سال سوم شورای اسلامی شهر گالیکش برگزار شد و اله یار خسروی رئیس شورای اسلامی شهر گالیکش شد.

خسروی تنها کاندیدا ریاست شورای اسلامی شهر گالیکش با ۴ رأی موافق و یک رأی مخالف برای مدت یک سال ریاست شورای اسلامی شهر گالیکش را عهده‌دار شد.

ریاست شورای اسلامی دوره پنجم شهر گالیکش تاکنون بر اساس سن اعضا (برات آشور فارسیانی، حمیدرضا خانی راد و حال اله یار خسروی) انتخاب‌شده‌اند.

حمیدرضا خانی راد نائب رئیس شورای اسلامی شهر گالیکش شد

حمیدرضا خانی راد و برات آشور فارسیانی کاندیدا نائب رئیسی شورای اسلامی شهر گالیکش بودند که خانی راد با ۳ رأی موافق برای مدت یک سال به‌عنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر گالیکش انتخاب شد.

مجتبی خسروی منشی و موسی پارسیان خزانه‌دار شورای شهر گالیکش شدند

مجتبی خسروی تنها کاندیدا منشی شورای اسلامی شهر گالیکش با ۵ رأی موافق برای مدت یک سال عهده‌دار این سمت شد و موسی پارسیان نیز با 4 رای موافق و یک رای مخالف بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه شورای اسلامی برای مدت ۲ سال خزانه‌دار شورای اسلامی شهر گالیکش شدند.

آرشیو

روز : ماه : سال :