مدیر جهاد کشاورزی گلیکش گفت: شیوع گل جالیز در مزارع کلزای این شهرستان به بحران تبدیل شده است.

به گزارش " پایگاه خبری تحلیلی نیلکوه " سید حمزه موسوی در گفت و گو با خبرنگار نیلکوه گفت:در دو سال گذشته علف هرز انگلی گل جالیز در مزارع کلزا شیوع یافته و تهدید جدی برای مزارع و رفته رفته به یک بحران منطقه‌ای تبدیل شده است.

وی افزود: در مدیریت گل جالیز در مزارع با به کار گیری چند روش فنی و اصولی تا حدودی میتوان از گسترش آن جلوگیری کرد که استفاده از بذور گواهی شده و پرهیز از کشت بذور خود مصرفی، رعایت تاریخ کشت به موقع و زودهنگام و مدیریت تغذیه اصولی مزارع یکی از اقدامات است.

موسوی اضافه کرد: در مزارعی که سابقه آلودگی دارند کلزا و دیگر محصولات زراعی که نقش میزبان را ایفا می‌کنند حداقل برای مدت ۴ سال کشت نشود.

مدیر جهار کشاورزی گالیکش گفت: کشت مجدد کلزا در این مناطق سبب انتشار آلودگی به سایر مناطق و کاهش عملکرد خاک و گیاه می‌شود به نحوی که تمام آب و مواد غذایی موجود در خاک با کمک این گیاه انگلی جذب و گیاه کلزا به مرحله دانه دهی نخواهد رسید.

وی گفت: به دلیل جلوگیری از انتقال این بیماری تا حد امکان بوته‌های گل جالیز جمع آوری و سوزانده شوند و همچنین بقایای محصول بعد از برداشت با شعله افکن یا دیگر روش‌ها نیز سوزانده شود.

موسوی همچنین در خصوص استفاده دام از بقایای محصول بیمار گفت: ازورود دام به مزارع آلوده بعد از برداشت خود داری شود تا تبعات آن در دام مشاهده نشود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آرشیو

روز : ماه : سال :