تصاویر ارسالی مخاطبین «نیلکوه» از راهپیمایی 22 بهمن گالیکش - پایگاه خبری نیلکوه - NKWHIWL

 

تصاویر ارسالی مخاطبین نیلکوه از حماسه حضور مردم گالیکش در راهپیمایی 22 بهمن ماه این شهرستان.

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

تصویر ارسالی الینا و امیرمهدی الهی راد

nilkooh2879 2

تصویر ارسالی امیر حسین

nilkooh2879 2

تصاویر ارسالی آرش خورشاهی

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

تصاویر ارسالی متین قره محمودلی

nilkooh2879 1

nilkooh2879 1

nilkooh2879 1

nilkooh2879 1

nilkooh2879 1

تصاویر ارسالی محمد اکبری

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

تصویر ارسالی محمد صالح فروتن

nilkooh2879 2

تصویر ارسالی خانم معصومه سندگل

nilkooh2879 2

تصویر ارسالی مهدی صیادی

nilkooh2879 2

تصاویر ارسالی نعمت الله نارویی

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

تصویر ارسالی یحیی قره محمودلو

nilkooh2879 2

تصاویر ارسالی یحیی مرادی از روستای صادق آباد

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

nilkooh2879 2

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آرشیو

روز : ماه : سال :