3763533 610

مقامات امنیتی سومالی اعلام کردند نیروهای امنیتی این کشور 4 ماهیگیر ایرانی را، که دزدان دریایی آن‌ها را ربوده بودند، نجات دادند.

n00019665-b

دبیر کل حزب الله لبنان خطاب به سیاسیون لبنانی گفت : امام خامنه‌ای و ایرانی‌ها شریف‌تر از آن هستند که برای مصلحتی ایرانی در اینجا یا آنجا، دوست یا متحد خود را بفروشند، بلکه حتی منافعشان را نیز فدا می‌کنند.

آرشیو

روز : ماه : سال :