جهان - پایگاه خبری نیلکوه - NKWHIWL

5034315 797

چهل و هفت سال از فاجعه آتش زدن قبله اول مسلمین به دست صهیونیست های اشغالگر گذشت.

آرشیو

روز : ماه : سال :