beheshtekhoda

شهر خورشید در کشور لیتوانی یکی از کشورهای سابق شوروی فقط 300 خانه وجود دارد که هر خانه یک دریاچه دارد و بهشت خدا نامیده می شود.

 

آرشیو

روز : ماه : سال :