باحکم تحریم تنباکو، انگلیس طعم اولین شکست را چشید حکمی که اولین بار از شان حاکمیتی امام زمان استفاده شد «امروز استعمال توتون و تنباکو به هرنحوی درحکم مبارزه با امام زمان است».

اولین مقاومت ملی ایران علیه انگلیس در ماجرای تحریم تنباکو بود. تنباکو نه حرام بود و نه خلاف شرع اما وقتی این محصول زمینه استعمار ایران را فراهم کرد حرام اعلام شد توتون الگوی کشت بخش وسیعی از مزارع ایران شده بود و انحصار بازرگانی آن به مدت 50 سال یعنی عملا مالکیت نیم قرن بخش زیادی از اراضی کشاوری ایران به دست انگلیس می افتاد نسخه ای شبیه به همان روش استعمار هند برای ایران پیچیده شد.

سیدجمال الدین اسدآبادی گزارشی به مرجعیت یعنی آیت الله میرزای شیرازی ارائه کرد نامه ای که سید جمال در آن بصراحت از میرزای شیرازی به "ولی فقیه " یاد کرد.

باحکم تحریم تنباکو، انگلیس طعم اولین شکست را چشید حکمی که اولین بار از شان حاکمیتی امام زمان استفاده شد «امروز استعمال توتون و تنباکو به هرنحوی درحکم مبارزه با امام زمان است».

شگرد انگلیس در مقابله با حکم تحریم این بود که اعلام شود" حکم جعلی" است. این حربه و موضوع ترساندن از غرامت هم اثربخش نبود و اجرای حکم تحریم حتی به حرمسرای ناصرالدین شاه رسید .

در ماجرای تنباکو، بریتانیای کبیر، اولین شکست را از مرجعیت دینی یا به تعبیر سید جمال الدین اسد آبادی از "ولی فقیه" تجربه کرد

اگر جامعه ما رمز شکست انگلیس را در آن واقعه فراموش کند، مطمئنا انگلیس، علت شکست خود را که همان حکم مرجع و ولی فقیه بود، فراموش نمی کند

شاید به همین دلیل باشد که انگلیس بعد آن، بیشترین نقش را در ایجاد جریان های انحرافی در جهان اسلام داشته و دارد، از ایجاد فرقه بابیت، بهاییت و انجمن حجتیه گرفته تا فرقه شیرازیه .

اینکه امروز انگلیس از سید صادق شیرازی برای ترویج شیعه انگلیسی استفاده می کند و حمایت بی دریغ ملکه انگلیس شامل حال فرقه شیرازی و شبکه ماهواره ایش می شود، بی دلیل نیست.

اینکه فرقه شیرازی، ملکه انگلیس را از اهل بیت و سادات می داند که خمس به آن تعلق می گیرد بیانگر زخمیست که انگلیس قبلا از مرجعیت خورده ست و نمی خواهد آن تکرار شود

می گویند وقتی خبر اثر گذاری حکم تحریم را به خود آیت الله میرزای شیرازی دادند وی گریست. از او علت را پرسیدند وی چنین گوشزد کرد که تا دیروز دشمن نمی دانست قدرت جهان اسلام در کجا نهفته است و امروز دانست و برای ضربه زدن به اسلام کار می کند .

امروز ایجاد جریان انحرافی در بدنه روحانیت برای کاهش اعتماد و اطاعت پذیری مردم از ولی فقیه، راهبرد اصلی دشمن است تیغی برنده تر از تحریم ، تهدید و جنگ.

یادداشت روز؛ احمدملاشاهی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آرشیو

روز : ماه : سال :