نشریه فارن پالیسی در گزارشی به این مطلب پرداخت که چرا بسیاری از افراد ثروتمند و مشهور در کشور‌های عربی می‌خواهند از کشور‌های خود بگریزند.

وزارت خارجه با ابزار دیپلماتیک و پیگیری حقوقی بایستی موضوع غیرقانونی وارد کردن سپاه به لیست تروریستی آمریکا را در سطح جهانی با دیپلماسی فعال پیگیری کند و حقانیت ایران را در سطح جهانی ثابت کند.

آرشیو

روز : ماه : سال :