شواهد نشان می‌دهد عنوان «اعتراضات علیه فساد و مخدوش بودن خدمات اجتماعی در دولت» بهانه‌ای برای برهم زدم نظم عمومی کشور عراق در آستانه اربعین حسینی (ع) است.

وزارت خارجه با ابزار دیپلماتیک و پیگیری حقوقی بایستی موضوع غیرقانونی وارد کردن سپاه به لیست تروریستی آمریکا را در سطح جهانی با دیپلماسی فعال پیگیری کند و حقانیت ایران را در سطح جهانی ثابت کند.

آرشیو

روز : ماه : سال :