استان - پایگاه خبری نیلکوه - NKWHIWL

رییس پلیس فتای استان به دلیل نبود سرورها در داخل کشور مدیریت این بخش از عهده ما خارج است اما می شود تا حدودی آن را کنترل و با آموزش آسیبهای احتمالی مردم را آگاه کرد.

اشتباه استراتژیک بخشدار کلاله در تقدیم استفعای اجباری خود به فرمانداری کلاله و در پی آن تقدیم این استعفا نامه از سوی فرماندار کلاله به استانداری گلستان، راه را برای برکناری فرماندار کلاله هموار کرد.

آرشیو

روز : ماه : سال :