استان - پایگاه خبری نیلکوه - NKWHIWL

گفته شده بعد از دیدار محمدرضا صالحی استاندار خراسان شمالی با سید مناف هاشمی استاندار گلستان ، برخی فتنه گران سال 88 کم کم خود را آماده می کنند تا در استانداری پست بگیرند.

غار دیو سپید واقع در خان ببین استان گلستان، زیستگاه بزرگترین سمندر‌های آبی جهان که امروزه نیاز به مراقبت ویژه ای دارد.

ناامیدی، بی خبری از آتی، اینکه شخص توان ندارد از نظر ازدواج، طلاق، بیکاری و... آینده را پیش بینی کند ناچارا به فال میانی و فال گیری روی می آورد، این مساله ها از نخستین تاریخ بشر وجود داشته هست.

آرشیو

روز : ماه : سال :