استاندار گلستان با تاکید بر اهمیت احزاب در توسعه استان، اظهار کرد: احزاب باید برنامه های پیشنهادی خود را در راستای ایجاد اشتغال ارائه نمایند و در جهت حل مشکلات مردم به مدیریت استان یاری رسانند.

پروازهای فرودگاه کلاله در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته از تهران به کلاله و بالعکس انجام می شود.

روسای آموزش و پرورش شهرستان از عقلای فرهنگیان هستندکه ابتدا برحسب وظیفه فرهنگی تربیتی! زمام امور دانش آموزان و فرهنگیان منطقه ای را به عهده می گیرند؛ اما پس از مدتی خدمت خود را در لباس مدیرکلی، فرمانداری و نماینده مجلسی خوب تر می بینند.

با توجه به نزدیک شدن موعد انتخاب استانداران در دولت دوزادهم گمانه زنی های زیادی در فضای حقیقی و فضای مجازی در خصوص انتخاب هشتمین استاندار گلستان به گوش می رسد.

در یکی از صندوق های خصوصی وابسته به بخش کشاورزی در گلستان بخواهد مسئولی بعنوان مدیر عامل این صندوق تعیین شود و قوانین حاکم بر نظام اسلامی انتصاب هر یک از کارکنان و کارمندان دولت را در این صندوق بعنوان بخش خصوصی ممنوع کرده است.

آرشیو

روز : ماه : سال :