0043qtsxcmvbk

تناقض مهم اینجاست که استاندار گلستان گفته پتروشیمی گلستان توجیه اقتصادی ندارد و کشور ما 2.5 میلیون تن مازاد محصولات آن را دارد اما با کشور قزاقستان برای واردات اوره و آمونیاک قرار داد بسته می رود.

0000oilhgjhc

به نظر می رسد با وجود شرکت و انجام دستورات مسئولان در تهران و حتی درج رزومه و فعالیت های دانش آشتیانی در سایت رسمی خود و بسیاری جابجایی های اخیر در شهرستان ها و حتی سایر مراکز مرتبط، انگار سیاست روی دیگر خود را به وطنی نشان خواهد داد و نزدیکان وهم حزبی هایش به زودی کرسی مدیریت وی را تصاحب خواهند کرد.

000jhvmhfx

آخرین ماه پاییز ۹۵ در حالی فرارسید که با برف و سرمای زمستانی کشاورزان گلستانی را غافلگیر کرد و خساراتی هنگفت به‌ویژه به باغداران گلستانی وارد ساخت.

000jhffgsyfh

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از افتتاح ۴ مرکز دیالیز در روزهای آینده در مراوتپه و گالیکش خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بیماری دیالیز یک بیماری رو به رشد است اما استان همچنان در بحث تخت های دیالیز عقب است.

آرشیو

روز : ماه : سال :