ساعت کلاس 3 بعد از ظهر بود زمانی که خیابان خلوت بود من و سعید همیشه با یکدیگر دیدار داشتیم زمانی که او را می دیدم قلبم به شماره می افتاد این حس را تا به حال جز با سعید با هیچ کس دیگر تجربه نکرده بودم.

مدیر کل محیط زیست استان گلستان مانند رئیس کشوری سازمان محیط زیست عادت دارند برای فرار از پاسخگویی در خصوص مسائل و مشکلات زیست محیطی با ذکر عناوینی چون حمله به دولت و ... از پاسخگویی شانه خالی کنند.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان از اجرای طرح کارورزی کاج «مهارت‎آموزی در محل واقعی کار» خبر داد و سهمیه استان در این طرح را 4 هزار و 320 نفر اعلام کرد.

آرشیو

روز : ماه : سال :