با‌ تصویب هیات دولت در جلسه صبح‌ امروز چهارشنبه به ریاست رئیس جمهوری، سیدمناف هاشمی به سمت استاندار جدید گلستان منصوب شد.

در روزهای اخیر، لابی گری شدید و تحرکات سنگین جمعی از چهره های پر نفوذ و مساله دار اقتصادی و سیاسی گلستانی به اوج خود رسیده است تا یک گزینه غیربومی دلخواه خود را بر کرسی عمارت استانداری گلستان بنشانند.

جریان فتنه در استان گلستان، برای تسخیر استانداری تلاش های گسترده و زیادی بعمل آورده و بعد از ناامید شدن از انتصاب استاندار بومی مد نظرشان، نهایتا با به استاندار شدن یک گزینه غیربومی و از نزدیکان به سران فتنه راضی شده اند.

اگر اتفاق بیافتد قطعا شاهد تغییرات گسترده توسط صادقلو در استان خواهیم بود البته نه باب طبع جریان اصلاحات استان بلکه از منظر شخصی و در چهارچوب جریانات مدیریتی که شاخص ترین انها دو معاون سیاسی و اقتصادی خواهند بود.

اخیرا یکی از ادارات کل استان گلستان در یک اقدام قابل تامل اقدام به انعقاد قرار یک میلیارد ریالی در حوزه رسانه با یک مجموعه غیر مرتبط و یک عنصر معلوم الحال نموده است.

آرشیو

روز : ماه : سال :