گرگان- فصل برداشت گندم در گلستان رو به پایان است و ۸۰ درصد مراکز خرید گندم استان تعطیل شده است، تنها ۱۴ درصد از بدهی گندمکاران پرداخت شده و دولت حداقل یک هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان بدهکار است.

آرشیو

روز : ماه : سال :