مدیر مدرسه ابتدایی روستای صفا ایشان گمیشان بعد از تعطیلی مدرسه در اولین روز از آغاز سال تحصیلی جدید، در محل کارش خود را به دار آویخت.

استاندار گلستان نسبت به تغییرات دولت تدبیر و امید در خصوص جایگاه بالاترین مقام اجرایی این استان واکنش نشان داد و گفت: قرار نیست که ما برویم، آنچه که هست ما باید بمانیم.

بیشتر قتل های استان بدون برنامه ریزی قبلی و توسط افرادی صورت می گیرد که در کنترل خشم و رفتارهای هیجانی خود ناتوانند. تقریبا همه کسانی که مرتکب قتل شده اند بلافاصله ابراز پشیمانی می کنند، پشیمانی که دیر است.

غراوی برای عبور جاده جایگزین استان گلستان از کلاله، تنها به یک مصاحبه معاون پارلمانی و اظهارنظر در جمع های مختلف اکتفا می کند و در این خصوص هیچ سندی رو نمی کند و این در حالی است که سند امضای محرومیت شرق گلستان از یک پروژه عظیم موجود است.

آرشیو

روز : ماه : سال :