استان - پایگاه خبری نیلکوه - NKWHIWL

رئیس، اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان شعبه استان گلستان و اعضای شورای حوزه‌های استان با استعفای و انصراف‌ دسته‌جمعی خود اعلام کردند از ادامه هرنوع همکاری با حزب ندای ایرانیان خودداری و در بیانیه‌ای تاکید کردند: برخی مدعیان اخلاقِ سیاسی و دموکراسی وقتی به صحنه عمل وارد می‌شوند، بر مبنای دیگر عمل می‌کنند.

آرشیو

روز : ماه : سال :