بعد از انتصاب استاندار رشتی در گلستان حالا پای شهردار معزول رشت ( ثابت قدم ) هم دوباره به گرگان باز شده و نامبرده شب گذشته در جلسه مشکوکی در محله ایرانمهر گرگان شرکت داشته است.

به گزارش نیلکوه؛ نام ثابت قدم حدودا دو سال پیش در جریان انتخاب شهردار گرگان مطرح شد.

طیفی که بعد از انتخابات شوراها صادقلو شهردار وقت را کنار زدن با ریاست عبداللهی در شورای شهر به دنبال ثابت قدم افتادند اما مدارک و مستندات زیادی از تخلفات و عزل شهردار سابق رشت باعث شد تا او از چرخه انتخاب شهردار گرگان خارج شود.

اما اکنون با گذشت یک هفته از انتصاب استاندار رشتی در گلستان حالا دوباره زمزمه های بازگشت این شهردار معزول در شهر گرگان شنیده می شود.

هفته پیش شایع شد او جایگزین غراوی در معاونت عمرانی خواهد شد.

اما او جلسه مشکوکی شب گذشته در محله ایرانمهر گرگان داشت، محله ای که منتسب به یک عضو باسابقه و قدیمی شورای شهر است که با محوریت (ع) عضو دیگر باسابقه شورا فعلا ردای مخالفت با مدیریت شهری گرگان را بر تن پوشیده اند.

ردایی که 20 سال است از زمان شهرداری اول حسین صادقلو ، محمد مهدی ایرجی، حاج ابراهیم کریمی ، شهرداری دوم صادقلو و عبدالرضا دادبود علیرغم گرفتن امتیازات فراوان از شهرداران وقت هنوز از تن آنها بیرون نیامده و اشتهای سیری ناپذیر آنها برای به چنگ آوردن سهمیه در انتصابات و امتیازات شهرداری گرگان یک روزی بر مردم گرگان افشا خواهد شد.

تا مردم گرگان بدانند یک عده تحت عنوان شورا در پارلمان محلی صرفا به دنبال خواسته های شخصی و خودسازی هستند تا کار برای مردم وگرنه وضع مردم شهر امروز این نبود، اگر انها شهرداری که داشت برای مردم گرگان خوب کار می کرد را اینگونه عزل نمی کردند امروز وضع گرگان این نبود.

آرشیو

روز : ماه : سال :