به گزارش نیلکوه؛ سراج الدین عارف نیا صبح دیروز در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت طرح ملی فشارخون برای توجیه صحبتهای خود به افراد چاق توهین کرد و آنها را بشکه خواند.

 واقعا جای بسی تاسف دارد که برخی مدیران ما هنوز اندک ادبیات مدیریتی را یاد نگرفته اند و خصوصیات فیزیکی و ظاهری افراد را آن هم در یک نشست خبری ، دستمایه تمسخر و مضحکه قرار می دهند .

چه اینکه اگر در هر فردی بگردیم حداقل یک مشکل ظاهری وجود دارد اما استهزاء شهروندان به هیچ وجه کار درستی از نظر عقلی و شرعی نیست .

شاید به زعم عارف نیا پرخوری یکی از دلایل چاقی باشد اما بسیاری از این افراد به صورت ارثی و ژنتیکی و یا در اثر اختلال برخی اندام های داخلی و ... صورت می گیرد و خوب نیست افراد چاق در جامعه به بشکه تعبیر و مسخره شوند .

حداقل انتظار عذرخواهی این مدیر از افراد چاق و تغییر در برخی ادبیات مدیریتی است .

گفتنی است بعد از انتشار این خبر در فضای مجازی تعدادی از افراد چاق طی تماسی با این پایگاه خبری و همچنین روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی از این سخن گلایه کردند .

آرشیو

روز : ماه : سال :