فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: فتح خرمشهر ثابت کرد تفکر پوسیده لیبرالی محکوم به شکست است و امروز هم باید باور داشته باشیم که گفتمان انقلابی بر هرتفکری غالب و مقاومت تنها راه پیروزی بر دشمن است.

به گزارش گلستان ما؛ سردار حسین معروفی امروز در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در سالروز آزادسازی اظهار کرد: در یک ساله اول جنگ به دلیل تفکر لیبرالی در دولت و حتی بخشی از جبهه نهضت ملی موفقیتی نداشتیم و مشکلات زیادی که برای ارتش جمهوری اسلامی، سپاه و جبهه مردمی بوجود آمد اما بعد از عزل بنی صدر و فرار ایشان و تغییر در مدیریت کشور شاهد موفقیت های فروانی از جمله 4 عملیات موفقیت آمیز در سال دوم جنگ بودیم.

وی با بیان اینکه ما حق بودیم و برای دفاع از اسلام و خاک مان دفاع می کردیم، افزود: در طول سال ها خرمشهر چندین بار دست به دست شد اما در آن زمان با کمک نیروهای مردمی ، سپاه و ارتش برای همیشه «مقاومت» در تاریخ ایران ثبت و بازپس گیری آن از دشمنان منسجم جهانی با 20 هزار اسیر به رخ جهانیان کشیده شد.

فرمانده سپاه نینوا یادآورشد: تاریخ شور و شعف سوم خرداد ایثارگری های مردم ایران را را فراموش نمی کند، دشمن ما بزرگ بودو امروز هم دشمن بزرگ است، چرا که ایران اسلامی بزرگ است و وابستگی ندارد و این موهبت الهی و تاثیر گذاری انقلاب اسلامی است.

معروفی با بیان اینکه ما در فتح خرمشهر ثابت کردیم تفکر پوسیده لیبرالی فایده ای ندارد و محکوم به شکست است، تصریح کرد: امروز هم باید باور داشته باشیم که گفتمان انقلابی بر هرتفکری غالب است و تفکر لیبرالی نمی تواند برای ما عزت بیاورد، تجربه مقاومت مفهوم اش این است.

وی خاطرنشان کرد کرد: طول دوران انقلاب هرکجا مقاومت کردیم دشمن را به عقب راندیم و امروز نباید از هیمنه ظاهری دشمن بترسیم و در آرمان های خود دچار تردید شویم، دشمن غلطی نمی تواند و با داشته های شاخصه های بزرگ ملت ایران تعدی نخواهد شد و ملت بزرگ ایران چنان درسی به دشمن بزرگ ایران خواهد داد که در تاریخ ابدیت ثبت خواهد کرد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به سه مولفه پیروزی فتح خرمشهر، گفت: «ایمان ، اعتقاد و توکل» برایاس آموزه های قرآن، « وحدت ملت» که با وجود رای 11 میلیونی به بنی صدر بعد از خارج شدن او از ریل انقلاب حمایتی از آن نکردند و« ولایت فقیه » که اولی و دومین شاخص را به هم پیوند می زند، مولفه های اصلی غلبه بردشمن و پایداری انقلاب اسلامی است و امروزهم همین سه مولفه پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی برای پیشبرد انقلاب در گام دوم انقلاب است.

آرشیو

روز : ماه : سال :