پارک علم و فناوری گلستان به منظور توسعه بازار فناوری و افزایش مبادلات فناورانه در استان گلستان و به منظور اجرای برنامه‌های عملیاتی و مصوب فن‌بازار اقدام به شناسایی و جذب کارگزار مینماید.

به گزارش نیلکوه، پارک علم و فناوری گلستان به منظور توسعه بازار فناوری و افزایش مبادلات فناورانه در استان گلستان و به منظور اجرای برنامه‌های عملیاتی و مصوب فن‌بازار اقدام به شناسایی و جذب کارگزار مینماید.

شاخص‌های متقاضیان كارگزاری فن ‌بازار:

1-    متقاضی كارگزاری اجرایی فن‌بازار منطقه‌ای، می بایست دارای شخصیت حقوقی باشد.

2-    زمینه فعالیت شركت، طبق اساسنامه میبایست در حوزه خدمات فناوری، و زمینه های مرتبط با فعالیت‌های فن‌بازار باشد. تشخیص این موضوع بر عهده مدیریت فن‌بازار منطقه‌ای و تایید مركز فن‌بازار ملی خواهد بود.

3-    وجود سابقه فعالیت مرتبط برای شركت در حوزه‌های مربوطه به مدت حداقل 2 سال.

4-    برخورداری از نیروی انسانی متخصص با سوابق اجرایی مرتبط با حوزه‌های مربوطه به مدت حداقل 2 سال.

5-    برخورداری شركت از دفتر كار مناسب با تجهیزات كافی و بسترهای مناسب ارایه خدمات.

تبصره: برخورداری از تعاملات گسترده و تجربه فعالیت شبكه‌ای در درون استان و نیز ارتباطات با نهادهای مختلف حوزه علم و فناوری استان كه به نحو مقتضی احراز میگردد، در انتخاب كارگزار موثر خواهد بود.

مدارک مورد نیاز:

1.    نامه رسمی به پارک علم و فناوری گلستان از سوی متقاضیان

2.    فرم ثبت نام(به صورت حضوری تکمیل می گردد)

3.    اساسنامه شرکت

4.    آخرین لیست بیمه شرکت

5.    رزومه فعالیت شرکت

6.    رزومه هیات مدیره شركت و كاركنان كلیدی پیشنهادی برای انجام كار

7.    آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی

8.    گواهی‌ها، تاییدیه‌ها و مجوزهای دریافتی شرکت

9.    گواهی رتبه در انجمن تخصصی (در صورت وجود)

10.    عدم سوءپیشینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

11.    کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز

12.    فاكتور/ قراردادهای ارایه خدمات

13.    اظهارنامه مالیاتی سال 1396 شرکت

مهلت ثبت نام:

آخرین مهلت ثبت نام و ارایه مدارک حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 28/11/97 می باشد.

متقاضیان جهت ارایه مدارک و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره 7-34534002-017 داخلی 107 آقای سعیدی تماس حاصل و یا به آدرس گرگان، شهرک صنعتی آق قلا، پارک علم و فناوری گلستان مراجعه نمایند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آرشیو

روز : ماه : سال :